RD Zbraslav

lokalita: Praha Zbraslav

realizace: 2004

spolupráce: atelier KPP

Architektonický koncept vychází se situace na pozemku, respektuje a využívá dané terénní dispozice. Cílem bylo reagovat hmotou na poměrně prudký svah, realizovat prostornou terasu a pokud možno využít exponovaných pohledů otvírajících se z vyšších partií pozemku přes střechy sousedních domů.

Výsledkem je jednoduchá hmotová kompozice dvou vůči sobě půdorysně i výškově posunutých kvádrů, které zároveň dělí provoz rodinného domu na společenskou a intimní zónu. Neobvyklé, avšak v kontextu zadání logické, je obrácené řazení provozů. Spodní podlaží tvořící podnož a terasu hornímu patru je řešeno jako privátní zóna s ložnicemi a dětskými pokoji s výstupem na terén. Horní podlaží je pak vyhrazeno společenským prostorám a navazuje na prostornou terasu využívající exponované výhledy.

Stavba byla publikována v časopise Dům a zahrada 2004/08