REKCE zemědělského dvora Buchov

lokalita: samota Buchov (okres Benešov)
projekt: 2006

posouzení energetických nároků stavby:Ing. Jiří Novák, Ph.D., ČVUT, FSv

konzultant nízkoenergetické koncepce: Doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT, FSv
spolupráce:Ing. Jan Mukařovský, ČVUT, Fsv,  Robert Hu, Ing. Kamil Staněk, ČVUT, Fsv

Zemědělský dvůr se nachází v osadě Buchov u obce Postupice uprostřed polí a lesů  poblíž památné hory Blaník. Nejstarší zmínky o existenci dvora jsou ze 16. století. V současnosti je z původního dvora zachováno několik budov. Stávající hlavní budova má klasické barokní proporce s mansardovou střechou. Cílem projektu je dostavba pro ubytování v soukromí na principech agroturistiky a vybudování návazného zázemí pro kurzy, semináře a školení s tématikou rozvoje venkova, lidových řemesel apod.P ředmětem projektu je dostavba dvou objektů. Budova I. slouží pro ubytování a zahrnuje 3 samostatné apartmány, každý s osmi lůžky. Budova II. (stodola) tvoří administrativní a technické zázemí, dále je zde umístěna společenská místnost (herna) se zázemím a sauna se zázemím. Navrhované stavby respektují původní uspořádání zemědělského dvora. Jsou navrženy v původních půdorysných stopách hospodářských stavení a v hmotových proporcích odpovídajících tradiční venkovské architektuře. Objekty byly navrženy jako novostavby, ale zároveň byly respektovány místní stavební zvyklosti, a využity krajové stavební a řemeslné detaily atd.   Významným požadavkem investora byl důraz na nízkoenergetické řešení souboru budov a na odolnost energetického systému při tzv. „black out" stavu. Dojem původní venkovské architektury má kromě architektonického výrazu doplnit také použití tradičních stavebních postupů, technologií a materiálů s důrazem na využití maximálního množství přírodních materiálů z obnovitelných surovin, popř. materiálů z lokálních surovin. Při návrhu objektů bylo dbáno na dodržení všech zásad pro nízkoenergetickou výstavbu, ale tak, aby nebyl negativně ovlivněn architektonický výraz souboru a aby byla zajištěna plná funkčnost provozu.