ADMIN EKOPARK Odolená Voda

Novostavba areálu Centra pro transfer technologií
Projekt spolufinancován E.U. v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPI) - resp. Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF)

lokalita: Odolená Voda (Praha - Východ)
projekt: 2009-2010
spolupráce: Robert Hu, Eva Babáková, Juraj Kazimír, Jana Pytlíková
tepelně technické posouzení: Ladislav Jůna

Projekt Ekoparku zahrnuje návrh na výstavbu environmentálně efektivních polyfunkčních domů zohledňujících principy integrovaného navrhování a udržitelné výstavby a to v oblasti environmentální, sociální i ekonomické.
Objekty budou realizovány pokročilými technologiemi, které zajistí energetický standard v úrovni nízkoenergetické a pasivní výstavby, a budou realizovány z takových materiálů a pomocí takových technologií, které budou maximálně využívat obnovitelné zdroje a snižovat v použitých stavebních materiálech primární zabudovanou energii, svázané emise CO2 a SO2.

Cílem projektu je: 
-
transfer identifikovaných materiálů, technologií a konstrukčních principů a dalších poznatků pro udržitelnou výstavbu a pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů pro komerční využití výrobci, architekty, projektanty, developery, stavebními firmami i řemeslníky (dále jen „profesionály ve stavebnictví“)

- popularizace těchto poznatků u široké veřejnosti, veřejné správy a dalších zájemců (dále jen „koncoví uživatelé“)

Celý ekopark byl řešen v kooperaci několika ateliérů zabývající se ekologickým navrhováním staveb. Náš samotný návrh se zabýval 4 objekty v areálu:
Objekt SO.02 - Ubytování ke vzdělávacímu centru s administrativními prostor
y
Objekt SO.13 - Administrativní budova a ubytovací prostory ke vzdělávacímu centru„ recyklovaný dům"

Objekt SO.14 - Administrativní budova a ubytovací prostory ke vzdělávacímu centru
„ self-made dům"
Objekt SO.15 - Administrativní budova a ubytovací prostory ke vzdělávacímu centru
„nulový dům „

situace SO.02 administrativa SO.02 administrativa SO.02_interiér SO.15 nulový dům SO.15 nulový dům SO.15 interiér SO.13 recyklovaný dům SO.13 recyklovaný dům SO.14 self-made SO.14 self-made