Udržitelná výstavba

udržitelná výstavba, integrované navrhování, zdravé bydlení

Proces navrhování kvalitních domů, tzv. integrovaný návrh, znamená hledání souladu mezi kvalitní architektonickou formou a bezkolizní provozní funkcí stavby, požadavky na kvalitní vnitřní prostředí budov, šetrným přístupem k hospodaření se zdroji a nakládání s odpady, snížením negativního ovlivnění okolí stavby při výstavbě i po celou dobu jejího provozu a to vše v reálném ekonomickém prostředí. V současnosti reprezentují tyto principy udržitelné výstavby zejména:

Pasivní domy a energeticky optimalizované budovy

 • pasivní domy s minimální energií na vytápění, případně chlazení a přípravu teplé vody
 • energetické optimalizované stávající budovy
 • pokročilá řešení využívající energetické synergie u více budov zpravidla s odlišným provozem, u větších souborů staveb, obytných čtvrtí nebo celých aglomerací
 • využití OZE, rekuperace energie

Dřevostavby

 • představují efektivní řešení na bázi přírodních obnovitelných materiálů
 • je možno řešit řadou technologických variant - lehký skelet 2x4, masivní skelet, masivní stěnový systém KLH apod.
 • dřevostavby jsou citlivé na konstrukční nebo technologické chyby

Využití přírodních, recyklovaných a snadno recyklovatelných, ekologicky šetrných a pokročilých materiálů

 • dřevo a materiály jeho bázi (aglomerované dřevo, rozvlákněná dřevní hmota, celulóza, papír...
 • hliněné omítky, nepálené cihly, dusaná hlína, sláma, konopí, bambus, ovčí vlna, gabiony
 • recyklované materiály s minimalizovaným downcycling a maximalizovaným upcycling efektem...
 • environmentálně efektivní materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí CO2, SO2 a  svázané energie...
 • vysoko pevnostní a ultra vysoko pevnostní betony (HPC a UHPC), materiály s fázovou změnou skupenství (PCM), nanotextilie, krystalická skla, kombinace materiálů, bioplasty, materiály a konstrukce s řízenou životností...

Kvalitní vnitřní prostředí

 • zajištění větrání, dostatečné intenzity osvětlení, akustické pohody
 • vyloučení zdraví škodlivých látek v interiéru, použití přírodních materiálů
 • omezení rizik přehřívání, průvanů vlivem netěsností, vyloučení chladných sálavých ploch
 • vytvoření estetický kvalitního interiéru z hlediska barevnosti, textur, struktur, iluminace

Environmentální vlastnosti stavebních materiálů jsou uvedeny např. na www.envimat.cz. Náordní nástroj pro certifikaci kvality budova je SBToolCZ, www.sbtool.cz.