2002 Wienerberger

architektonická soutěž: O nejlepší rodinný dům s prostory pro podnikání

spolupráce: Jan Kalousek, Michal Pexidr

Koncepce vytváří model, vyhovovující jak potřebám rodinného života a tak nárokům na různé formy pracovní činnosti. Již záhy jsme opustili řešení "domácích pracoven" a  "pracovních koutů", který přijatelný pouze jako nouzové řešení nebo pro domácí administrativní centrum. Prioritou pro návrh byla důsledná separace jednotlivých funkčních částí objektu a její odezva v architektonickém konceptu. Výsledkem je členění provozů na dva samostatné objekty s určitou provozní i architektonickou vazbou. S tím souvisí i dělení pozemku na pracovní, veřejnou a privátní zónu. Prostory pro podnikání jsou otevřené transparentní prosklenou stěnou na severní stranu do veřejného prostoru. Přisvětlení je zajištěno průběžným pásovým oknem pod stropem po celém obvodě budovy. Jeho výška zajišťuje pouze přisvětlení a nikoliv vizuální propojení a  ztrátu intimity privátní části zahrady a naopak potřebnou uzavřenost pro soustředěnou práci. Jelikož je předpokládán minimálně jeden pracovník z rodiny je zajištěno provozní propojení vstupem do privátní části zahrady.

Obytné prostory mají hlav­ní vstup v příčné komunikační ose na zá­pad­ní straně pod prů­běžnou markýzou. Po­su­nu­tí vstupu k těžišti dis­pozice minimalizuje vnitřní komunikace. Obývací pros­tory ústí přes jižní a západní prosklenou stěnu na terasu do obytné privátní části zahrady. Stínění těchto okenních ploch je zajištěno ven­kov­ními žaluziemi v nadpraží okenních otvorů. Z chodby v 2. NP jsou přístupné dva pokoje s koupelnou, herna s možností připojení k jednomu z pokojů a ro­di­čov­ské křídlo s vlastním hygienickým zázemím a šatnou. Chodba a herna jsou osvětleny ze západu a všechny ložnice důs­led­ně z východu. Provoz intimní části v 2.NP je dělen na ložnice dětí, rodičovské křídlo s veš­ke­rým zázemím a společné prostory (herna). Autorský tým doplnil Ing. Michal Pexidr. Celkové umístění v soutěži: z 64 návrhů postup do nejužšího kola mezi 12 nejlepších pro­jektů, celkově 7. místo