NE RD Jesenice u Prahy

lokalita: Jesenice u Prahy

realizace: 2007

spolupráce: Jan Kalousek, Robert Hu

Na rovinné lichoběžníkové parcele je realizován dvougenerační rodinný dům pro 6 - 7 osob. Výsledné hmotové řešení respektuje členění stavby na dvě samostatné bytové jednotky, jedná se o dvě vzájemně posunuté hmoty se střechou s mírným sklonem, který umožňuje plnohodnotné využití druhého nadzemního podlaží. Posunutí hmot je dáno jednak funkčními požadavky na vytvoření parkovacích stání a venkovního skladu v předpolí domu, provozní napojení na obytné části zahrady, dále respektuje požadavky na možné zastavění pouze části pozemku dle ÚP a současně respektuje orientaci ke světovým stranám, jednak z hlediska zajištění proslunění hlavních obytných místností a jednak z hlediska využití pasivních solárních zisků v přechodném období (jaro, podzim).

Materiálové a barevné členění fasád je založeno na kombinaci horizontálního přírodního dřevěného obkladu a bílé omítky doplněné dřevěnými posuvnými stínícími žaluziemi, které stíní velké prosklené plochy.

Provozně je každá bz bytových jednotek zcela autonomní, tj. se samostatným vstupem, vlastním schodištěm i s vlastní provozně vyčleněnou a vizuálně oddělenou částí zahrady. Jejich propojení je provedeno přes technickou místnost, která navazuje na zádveří obou vstupů. Z hlediska užívání je větší jednotka navržena pro rodinu s dětmi, menší pro pár. Provozně jsou obě bytové jednotky řešeny identicky - v 1. NP je situována společenská část dispozice, tj. hlavní obytný prostor s výstupem na zahradu, jídelna s kuchyní, hygienické zázemí a v případě vetší jednotky pracovna. Ve 2. NP je intimní část s ložnicemi a hygienickým zázemím a v případě větší bytové jednotky s dětskými pokoji resp. saunou.

Stavebně energeticky je dům realizován v nízkoenergetickém standardu.