NE RD Jesenice u Prahy

lokalita: Jesenice u Prahy (Praha - Západ)
projekt: 2006
realizace: 2007
spolupráce: Jan Kalousek

Řešení vychází z požadavků investora na jednoduchý a účelný dvougenerační rodinný dům pro 6 až 7 osob. Při řešení úlohy byl kladen důraz na splnění současných standardů bydlení,uplatnění soudobého architektonického tvarosloví, na provozní členění objektu, oddělení bytových jednotek, zachování intimity při využívání zahrady a také na orientaci stavby a obytných prostor ke světovým stranám. Výsledné hmotové řešení respektuje členění stavby na dvě samostatné bytové jednotky, jedná se o dvě vzájemně posunuté hmoty se střechou s mírným sklonem, který umožňuje plnohodnotné využití druhého nadzemního podlaží. Posunutí hmot je dáno jednak funkčními požadavky na vytvoření parkovacích stání a venkovního skladu, současně respektuje orientaci ke světovým stranám, jednak s důvodu zajištění proslunění obytných místností a jednak z důvodu čerpání pasivních solárních zisků v přechodném období (jaro, podzim). Fasády jsou členěny materiálově podle provozního členění. Barevné i materiálové pojednání fasád je řešeno kombinací omítky v pastelových tónech a s horizontálním dřevěným obkladem. Část fasády je navržena pro popínavé rostliny. Venkovní sklad bude řešen jako lehká dřevostavba s horizontálním obkladem dřevem. Velké prosklené plochy jsou stíněny dřevěnými posuvnými žaluziemi, zámečnické výrobky (zábradlí, vstupní markýza, plot) jsou navrženy v pozinkované úpravě. Hlavní vstup na pozemek i vjezd je ze severovýchodní strany z místní obslužné komunikace. U vstupní branky bude řešeno odpadové hospodářství. Při severní straně parcely je navrženo kryté parkovací stání pro 2 auta, které přiléhá k venkovnímu skladu, který je řešen formou lehké dřevostavby. Ze severovýchodní strany jsou dva hlavní vstupy do objektu, samostatně pro každou část dvougeneračního domu. Obě části jsou provozně samostatné, jsou propojené přes technickou místnost do zádveří a haly a využívají společné technické zázemí s vytápěním a přípravou TUV. Obě části jsou řešeny identicky v 1. NP je situována společenská část dispozice, tj. hlavní obytný prostor s jídelnami a kuchyní, hygienickým zázemím a event. pracovnou, do 2.NP je umístěna intimní část s ložnicemi, dětskými pokoji resp. saunou.