PAS RD Beroun II

studie: 2012

projekt DSP, DPS: 2013

realizace: 2013 - 2014

foto: Radek Pokorný

realizace: KUBUS atelier s.r.o.

Novostavba PAS RD je situována na rovinný pozemek na návrší nad Berounem, kde se uplatňují cenné panoramatické pohledy od východu k západu s výhledem na městskou aglomeraci a na horizontu pak na CHKO Český Kras. Této skutečnosti byla podřízena hmotová a dispoziční koncepce domu. Cílem bylo v maximální možné míře využít dálkových pohledů. Nerušeným výhledům z úrovně zahrady do jisté míry bránily střechy okolní zástavby, součástí konceptu tak je obytná terasa ve 2. NP přístupná z ložnicové privátní části.

Ke dvoupodlažní hmotě je přisazena jednopodlažní část s obytným prostorem se střešní terasou přístupnou ze dvou pokojů v 2.NP. Jednoduchá geometrie objektu je koncipována jako spojení dvou základních geometrických tvarů - kvádrů, které jsou pojednány různými povrchovými materiály.

Dispoziční koncept domu respektuje orientaci je světovým stranám a zároveň využívá cenných výhledů. Na JV a JZ straně, které jsou zároveň orientované k výhledům, jsou hlavní obytné prostory, ložnice a dětské pokoje. Směrem na S, SV a SZ jsou orientovány technické místnosti a hygienické zázemí. SV směrem je orientován také hostinský pokoj/pracovna z důvodu provozního oddělení od soukromé zóny a přímé vazby na hlavní vstup. Bohaté prosklení včetně rohové prosklené stěny v obytném prostoru umožňuje propojení s exteriérem, je však z energetického hlediska důsledně optimalizováno jak z hlediska využití pasivních solárních zisků v přechodném období (podzim, jaro), tak z hlediska eliminování letního přehřívání důsledným stíněním.

Stavba je založena na žel. bet. desce s podsypem z pěnového skla GEOCELL, nosná konstrukce je z vápenopískových bloků KALKSANDSTEIN t. 175 mm s žel. bet. monolitickými stropy. Tep. izolace tl. 300 mm je z šedého polystyrenu GREYWALL bez mechanického kotvení pro eliminaci systémových teplených mostů kotvami. Tepelná vazba u předsazené markýzy je eliminována ISO nosníkem ISOKORB. Okenní výplně jsou INTERNORM. Centrálním zdrojem energie je zásobník 600 l, natápěný el. patronou z PV instalace na střeše s el. dohřevem. Vytápění je teplovodní podlahové. Větrání mechanické s rekuperací tepla ATREA. I přes relativně složitý a z energetického hlediska nevýhodný členitý tvar, daný snahou o využití panoramatických pohledu, se důslednou optimalizací a technickým řešením eliminujícím tepelné mosty a vazby podařilo srazit měrnou potřebu tepla na vytápění dle TNI 73 0329 na 10,4 kWh/m2.a. Kompletní dodávku stavby a klíč realizoval KUBUS atelier s.r.o.

Projekt byl zařazen do programu Nová Zelená Úsporám (2014) a obdržel podporu v oblasti B Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností.