PAS RD Cholupice

studie: 2016

projekt DSP,DPS: 2017

návrh interiru: 2017

návrh zahrady: 2017 

realizace: 2017-2018

Jedná se typický příklad moderního domu s jednoduchou formou, promyšleným provozním a dispozičním řešením tak, aby splňoval požadavky investora. Kompaktní hmota domu je tvořena kompozicí dvou resp. tří kvádrů, jejichž hmotové a materiálové resp. barevné členění reflektuje rozdílné provozní funkce jednotlivých částí domu. Dvoupodlažní část s primárně obytnou funkcí je členěna po patrech na společenskou část v přízemí a hmotově mírně přesazenou privátní část v patře. K této hmotě je z východní strany nasunuta jednopodlažní část s relaxací a wellnessem. Hmotová kompozice vlastního domu včetně zahradního domku a parkovacího stání, umístění stavby na pozemku i dispoziční členění domu reflektuje orientaci ke světovým stranám, průhledy do zahrady i do krajiny a vytváří cenný intimní privátní prostoru se zahradou a jezírkem. Obytné místnosti jsou orientovány na jih a západ s přímou vizuální a provozní vazbou na zahradu, rodičovská část s ložnici je orientována na východ, dětské křídlo je provozně a akusticky odděleno a je orientováno na jihozápad.

Konstrukce domu je zděná z vápenopískových cihel tloušťky 175 resp. 200 mm, stropní konstrukce jsou nosníkové s vložkami z dřevotřískových šablon. Konstrukce zastřešení je z dřevěných vazníků. Obvodové stěny mají tepelnou izolaci tl. 240 mm. 

Dům s podlahovou plochou 172 m2 využívá rozměrná francouzská okna na jižní a jihozápadní straně pro čerpání pasivních solárních zisků v zimním a přechodném období a vykazuje měrnou potřebu tepla na vytápění 14,15 kWh/(m2a) a spotřebu primární energie 60 kWh/(m2a). Interiér je v létě chráněn proti přehřívání venkovními žaluziemi s poloautomatickým provozem, aby se minimalizovalo riziko letního přehřívání. O vytápění a ohřev vody se stará tepelné čerpadlo se zemním výměníkem. Pro zajištění čerstvého vzduchu využívá dům systém řízeného větrání s rekuperací, který kromě zajišťování kvalitního vnitřního prostředí zároveň snižuje energii potřebnou na vytápění. Systm je zároveň využit v letním období pro noční předchalzení a akumulaci chladu do masivních zděných konstrukcí s vysokou akumulační schopností.

Kromě architektonické studie, projektů pro stavební povolení a provedení stavby jsme zpracovávali také projekt interiéru, zahrady a zajišťovali komplexní podklady pro dotaci z programu Nová zelená úsporám.

V roce 2019 byly exteriéry a interiry tohoto domu použity pro natáčení prezentačního videa Centra pasivních domů o pasivních domech.