PAS RD Loučeň


lokalita: obec Loučeň (okres Nymburk)
projekt: 2007
spolupráce: Robert Hu

Řešení vychází z požadavků na nízkoenergetický dům, tj. jednoduchá hmota s tvarově co nejjednodušší obálkou, eliminující tepelné ztráty. K jednoduché podélné hmotě se sedlovou střechou je na vstupní fasádě je přičleněn blok zádveří a spíže, který je oddělen také materiálově. Jednoduchá hmota objektu bez přesahu střešní konstrukce, bez říms atd. je členěna předsazenými markýzami a balkonem, které mají kromě jiného také stínící funkci a funkci lehkého zastřešení teras. Na fasádě jsou důsledně uplatňovány přírodní materiály: dřevěné obložení v kombinaci z barevnými deskami (sklo, dřevěné desky barvené), dále je použito skládaného přírodního kamene do drátěných košů (gabiony), které budou tvořit hmotu zádveří a uplatní se i v dalších prvcích parteru (oplocení, případné opěrné zídky, treláže, atd.)