PAS RD Ptice

lokalita: Ptice ( Praha - Západ)
projekt: 2010
realizace: 2011
spolupráce: Robert Hu

tepelně technické posouzení: Ladislav Jůna

Tvarosloví domu je řešeno v tradičním duchu s uplatněním požadavků na nízkoenergetický/pasivní dům, tj. jednoduchá hmota s tvarově co nejjednodušší obálkou, eliminující tepelné ztráty. K jednoduché hmotě se sedlovou střechou je na severní fasádě přičleněn blok zádveří, který je od domu oddělen hmotově i materiálově. Jednoduchá hmota objektu bez přesahu střešní konstrukce, bez říms atd. je členěna předsazenými pergolami s uvažovaným popnutím rostlinami, které mají esteticko-architektonickou funkci a také funkci přirozeného přírodního stínění a lehkého zastřešení teras. Vlastní objekt pro bydlení doplňuje hmota venkovního skladu navazujícího na dvě parkovací stání.Poloha a orientace na pozemku výchází z požadavků klienta na vazby domu s exteriérem, umístění pobytových a technických částí zahrady a s ohledem na optimální využití solárních zisků a další využitelnost a funkčnost obytné části zahrady.