NE RD Rumburk

lokalita: Rumburk - Sukova ulice
projekt: 2011
spolupráce: Juraj Kazimír, Jana Pytlíková, Michal Bureš

Tvarosloví domu je řešeno v jednoduchém architektonickém duchu s uplatněním důrazu na celkový přehledný a jednoduchý koncept a čistotu detailu. Současně koresponduje s požadavky na stavebně-konstrukční koncepci pro nízkoenergetický dům. Objekt je řešen jako jednopodlažní nepodsklepený se šikmou(pultovou) střechou svažující se západním směrem. Jednoduchá geometrie objektu je na části jižní fasády členěna stínící markýzou. Hmota objektu je posazena na horní úroveň pozemku a svým jednopodlažním prostorovým uspořádáním „plave„ nad spodní úrovní zahrady, přičemž je dům zhruba svou 2/3 plochy vykonzolován nad terénním zlomem a spodní částí pozemku.
Poloha a orientace RD na pozemku vychází z požadavků na vazby domu s exteriérem, z orientace přístupové komunikace, orientace převýšení pozemku, využitelných pohledů v exteriéru, umístění pobytových a technických částí RD a s ohledem na optimální využití solárních zisků a další využitelnost a funkčnost domu a zahrady.
Architektonický koncept domu vychází z funkčního využití, kdy jihozápadní strana obsahuje hlavní obytný prostor, ložnice a pokoje jsou podél jižní strany a podél severní strany jsou orientovány technická místnost, koupelna, šatna a kuchyně se spíží. Tomuto řešení odpovídá i návrh fasádních otvorů a možnosti propojení s exteriérem.