PAS RD Strašín

lokalita: Strašín (Praha - Východ)
projekt: 2009
spolupráce: Robert Hu

tepelně technické posouzení: Ladislav Jůna


Tvarosloví domu je řešeno v jednoduchém, kubickém duchu s plochou střechou s uplatněním požadavků na nízkoenergetický/pasivní standard, tj. jednoduchá hmota s tvarově co nejjednodušší obálkou, eliminující tepelné ztráty. Hlavní hmotu domu tvoří pravidelný kvádr o půdorysných rozměrech 8,4 x 12,6 m a výšce 6,65 m od úrovně terénu po úroveň atiky ploché střechy. K jednoduché hmotě je na východní fasádě přičleněno vřetenové venkovní schodiště sloužící jako přístup na obytnou a relaxační část střechy. Jednoduchá hmota objektu je mimo vřetenové schodiště dále akcentována krytým závětřím před hlavním vstupem, barevnými plochami na fasádě, či barevnými žaluziemi. Na objekt navazuje pobytová terasa a dále hmota venkovního skladu navazujícího na dvě parkovací stání.

Poloha a orientace na pozemku vychází z požadavků klienta, z optimální vazby domu s exteriérem, z vhodného oslunění obytných místností a z požadavků na optimální využití solárních zisků. Obytné místnosti jsou tak orientované převážně na jih, technické zázemí, schodiště, chodby jsou umístěné při severní straně objektu.