PAS RD Třebonice

lokalita: Třebonice - Praha 5
projekt
: 2010
spolupráce:
Juraj Kazimír

 

Tvarosloví domu je řešeno v jednoduchém architektonickém duchu s uplatněním důrazu na celkový přehledný a jednoduchý koncept a čistotu detailu. Současně koresponduje s požadavky na stavebně konstrukční koncepci pro pasivní dům. Objekt lze hmotově rozdělit na dvě části odpovídající jednotlivým podlažím.1.
NP je svou severní stranou zcela zapuštěné do svahu. Jižní fasáda je celoprosklená, plně otevřená výhledu do krajiny s důrazem na propojení interiéru domu s jeho exteriérem. Umožňuje taktéž fyzickou komunikaci s venkovními terasami a se zahradou. 2.NP má po obvodě mírný přesah půdorysu patra nad půdorysem přízemí. Vytvořen je tímto jednak záměrný hmotový koncept a jednak tento přesah slouží jako ochrana fasády 1.NP proti povětrnosti a na jižní fasádě i jako částečné protisluneční clonění.  Jednoduchý hranolovitý tvar 2.NP je oživený zapuštěním severní a jižní fasády směrem do interiéru s důrazem na ponechání přesahujícího orámování. Zapuštěná část fasády je řešena v odlišném materiálovém a barevném řešení (např. dřevěným obkladem). Vlastní objekt RD doplňuje hmota venkovního skladu, plně zapuštěného do svahu a dvě kryté parkovací stání na jeho střeše. Hmota parkingu je navržena v lehké dřevěné konstrukci se snahou o maximální odlehčení.