REKCE bytového domu v Českých Budějovicích

lokalita: České Budějovice
projekt: 2010
spolupráce: Jana Pytlíková

tepelně technické posouzení: Ladislav Jůna

Rekonstrukce domu z 19. století  v městské historické zástavbě je řešena citlivě v souladu s tvaroslovím a architektonickým řešením okolní zástavby. Současně avšak respektuje požadavky investora na úsporu provozních energií. Historizující fasáda bude šetrně (restaurátorsky) vyspravena a opatřena tenkovrstvou probarvenou omítkou v barevném členění dle výběru investora. Původní dřevěná okna i dveře budou repasována, alternativně nově vyrobena v požadujícím tepelně technickém standardu s přizpůsobením původní profilaci prvků. Šikmá střecha zachovává sklon (cca 32˚). Z důvodů větší plošné využitelnosti bude střešní rovina vyzdvižena o cca 0,5m do výšky hřebene shodně se sousedícím objektem. Střešní roviny budou doplněny o střešní okna a pultové vikýře, které zajistí kvalitnějšího osvětlení obytného prostoru podkroví. U fasády do dvora bude přistavěna lehká dřevěná konstrukce pavlače s exteriérovým schodištěm vedoucím na dvorek.