REKCE zemědělského dvora Žabonosy

lokalita: Žabonosy (okres Kolín)
projekt: 2009
spolupráce: Robert Hu, Atelier Slanec (Vašek Čermák, Eva Babáková)

Předmětem architektonické studie je rekonstrukce zemědělského dvora v Žabonosech za účelem vytvoření sportovně-rekreačního areálu. V návrhu je respektováno stávající hmotové řešení a členění areálu. Stávající objekty se v návrhu v převážné většině ponechávají a počítá se s jejich sanací a rekonstrukcí. Přičemž se v rámci nového architektonického konceptu využívá kvalitních, esteticky hodnotných historických stavebních prvků (původní zdivo, materiály, otvory, nosné konstrukce apod.
Nové objekty jsou hmotově navrženy s respektem a v souladu se stávajícím hmotovým řešením. Jedná se o hmotově jednoduché stavby s protáhlým obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou, výškově sladěné se stávající zástavbou.V rámci hmotového řešení jsou navrženy plechové kubické prvky vikýřů a vstupů jako moderní architektonický prvek, akcent a podpoření celkového sjednocení jednotlivých objektů.
Materiálové řešení fasád a střech je navrženo v tradičním duchu. Budou použity převážně omítané povrchy, dřevo, keramické nebo plechové krytiny střech, případně obnažené zdivo a jiné původní stavební prvky.


 

nadhled 1 nadhled 2 zákres 1 zákres 2 situace pohled 1 pohled 2 zasedací místnost společenská místnost pivnice sklípek apartmán 1 apartmán 2