REKCE vily na Ladronce

lokalita: Praha 6 - Břevnov, Michalovicova ul.
projekt: 2010
spolupráce: Jana Pytlíková

V rámci navrhovaných úprav bude provedena kompletní oprava – stavební úpravy objektu stávající vily v rozsahu požadavků na standard současného bydlení (řešení nových dispozic). V rámci přízemí bude realizována jednopodlažní přístavba s rozšířením obytné plochy (vstupní prostory, komora a kuchyně) orientovaná směrem do prostoru stávající zahrady.
Tvarosloví přístavby domu je řešeno v duchu soudobé architektury s odkazem na prvorepublikový styl funkcionalistického stavitelství. Současně je zde uplatněn požadavek na zvýšení tepelně technických parametrů stavby, tj. jednoduchá hmota s tvarově co nejjednodušší obálkou, eliminující tepelné ztráty. Přístupová schodiště do přístavby budou řešena ve formě betonových monolitů vykonzolovaných z terénu s důrazem na celkové odlehčení konstrukce. Fasáda přístavby bude provedena tenkovrstvou probarvenou omítkou s různým barevným členěním a plochami s předsazenými pevnými nebo sklopnými a posuvnými žaluziemi, které fasádu sjednotí a zároveň zajistí stínění prostor kuchyně.