PAS RD Vochov

lokalita: Vochov u Plzně

studie: 2011

projekt DSP, DPS, NZU: 2012

realizace: 2013 - 2014

Cílem zajímavé úlohy bylo přestavět část historických hospodářských budov zěmědělského dvora z přelomu 19. a 20. století na bydlení v pasivním standardu a vytvoření kvalitního zázemí pro mladou rodinu s dětmi. Pro záměr se jako ideální jevila budova stájí na jihovýchodní straně dvora, která navazuje na dvůr a tzv. horní zahradu, do níž vede samostatný vstup. Toto řešení umožnolo na jedné straně zachovat provozní vazby se stávající obytnou částí dvora, kterou v současnosti využívají rodiče a prarodiče, ale zároveň možnost provozního oddělení a autonomního provozu nové části.

 

Zemědělský dvůr v obci Vochov tvoří soubor velmi zachovalých obytných a hospodářských staveb z přelomu 19. a 20. století. Část budov prošla velmi citlivou rekonstrukcí v 80. letech, při které se podařilo zachovat původní historické detaily a zakonzervovat technický stav budov. Snahou při nové intervenci bylo zachovat původní historický kontext a genius loci a v maximální míře i autentické stavebně historické detaily. Architektonické ztvárnění nástavby respektuje v maximální míře při pohledu ze dvora původní hmotov řešení, zachovává sklony střech a ačkoliv je hřeben navýšen o 1,6 m proti původními stavu, je z pohledu ze dvora zachována autentičnost původního stavu. 

Půdorysná stopa původních chlévů neumožňovala realizovat plnohodnotný stavební program dle přání investora, tento problém je řešen předsazenými arkýři na štítových stěnách a kompletním vykonzolováním do „horní" zahrady. tyto prvky zároveň odkazují na soudobý architektonický detail.

Vzhledem k obtížnému zajištění tepelně izolačních vlastností stávajících masivních kamenocihelných stěn je 1. NP ponecháno jako nevytápěné a slouží jako sklad. Do 1. NP je umístěna pouze technická místnost. Dispozice obytných částí se odvíjí na úrovni 2. a 3. NP. Hlavní obytné místnosti jsou umístěny ve 2. NP a 3. NP je využito na doplňkové prostory, spací místa, archivy a knihovny případně úložné prostory.

Vlastní nosná konstrukce nástavby je řešena jako soustava 16 dřevěných rámů, což oproti běžné krovové soustavě umožňuje efektivnější a variabilnější provozní využití interiéru. V objěktu je navržen systém větrání s rekuperací, dohřev vzduchu zajišťují podlahové konvektory, které mají externí přívody vzduchu pro jednotlivé místnosti. Pro možnost předehřevu (zima) nebo předchalezní (lto) větracího vzduchu je realizován beipass na přívozdním potrubí přes původní chlévy, které zajišťují vzhldem k masivním stěnám celoročně stálé prostředí s malými teplotními výkyvy. Hlavním zdrojem tepla jsou teplovodní kolektory a krbová vložka v obytném prostoru, doplňkový zdroj je plynový kondenzační kotel o příkonu 3,3 až 14 kW s napojením na zásobník, s možností záložního el. dohřevu. Stínění všech oken včetně střešních zajišťují venkovní žaluzie s poloautomatickým systémem centrálního ovládání žaluzií. Při návrhu stavby byla provedena simulace letní stability dle ČSN EN ISO 137922.

Projekt byl zařazen do programu Nová Zelená Úsporám (2014) a obdržel podporu v oblasti B Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností.

Projekt byl v roce 2018 vyhlášen PASIVNÍ DŮM ROKU 2018 v kategorii Zelená rekonstrukce v hlasování veřejnosti.