PAS RD Vochov

lokalita: Vochov u Plzně

realizace: 2013 - 2014

Novostavba pasivního rodinného domu je koncipována jako dostavba a nástavba původní budovy chlévů zemědělského dvora v obci Vochov. Areál je tvořen souborem obytných a hospodářských staveb, které tvoří velmi zachovalý příklad zemědělského dvora přelomu 19. a 20. století. Několik staveb se dochovalo pouze částečně tak, že je patrná jejich půdorysná stopa. Areál bych v 80. letech citlivě rekonstruován a renovován, byla snaha zachovat původní historický kontext i stavebně historické detaily při zohlednění tehdejších potřeb a názorů na bydlení. V současnosti jsou všechny stavby v dobrém technickém stavu. K rekonstrukci resp. nástavbě byla určena budova stájí na JV straně dvora, která provozně navazuje jednak na vlastní dvůr a jednak na „horní" zahradu na kterou je samotný vstup z místní komunikace.

Cílem projektu bylo vybudovat provozně zcela oddělené bydlení pro mladou 4člennou rodinu v pasivním standardu, nicméně umožnit provozní spojení s původní částí dvora, které v současnosti využívají rodiče a prarodiče.

Architektonické ztvárnění stavby respektuje v maximální míře při pohledu ze dvora stávající genius loci. Hmota nástavby je navýšena o 1,6 m oproti původní výšce hřebene, sklon a tvar střechy a směr hřebene je zachován, stejně jako původní členění fasády, poloha oken i jejich šambrány atd.

Při tvorbě dispozičního konceptu bylo snahou maximálně oddělit provoz nástavby na chlévu od provozu ve stávající části zemědělské usedlosti při zachování možnosti komunikačního propojení. V budoucnu je zachována možnost zcela autonomního užívání nástavby při případné změně vlastnických vztahů. Půdorysná stopa původních chlévů neumožňovala realizovat plnohodnotný stavební program dle přání investora, tento problém je řešen předsazenými arkýři na štítových stěnách a kompletním vykonzolováním do „horní" zahrady. tyto prvky zároveň odkazují na soudobý architektonický detail.

Vzhledem k obtížnému zajištění tepelně izolačních vlastností stávajících masivních kamenocihelných stěn je 1. NP ponecháno jako nevytápěné a slouží jako sklad. Do 1. NP je umístěna pouze technická místnost. Dispozice obytných částí se odvíjí na úrovni 2. a 3. NP. Hlavní obytné místnosti jsou umístěny ve 2. NP a 3. NP je využito na doplňkové prostory, spací místa, archivy a knihovny případně úložné prostory.

Vlastní nosná konstrukce nástavby je navržena jako soustava 16 rámů s tuhými rámovými spoji. Toto řešení oproti běžné vaznicové krovové soustavě umožňuje efektivnější a variabilnější provozní využití interiéru.

Projekt byl zařazen do programu Nová Zelená Úsporám (2014) a obdržel podporu v oblasti B Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností.